OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.12.2018 - 23.12.2018

1. 3 NIEDZIELA ADWENTU

W trzecią niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą „Gaudete”, czyli „ Radujcie się”, szczególnie mocno rozlega się obecne w tym okresie liturgicznym wezwanie do radości. „ Radujcie się zawsze w Panu” – powtarza z naciskiem św. Paweł. Obecność Pana w innych ludziach i w naszych sercach jest niezmiennym powodem radości i oparciem w każdym trudzie i bólu. Jan Chrzciciel pod natchnieniem Ducha pańskiego głosi: Jezus przyjdzie wkrótce. Pan jest blisko! To Jego czas.

2. Zapraszam do uczestnictwa w ostatnich w tym tygodniu mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17: 30. We wtorek i czwartek o 6: 45, w sobotę o 8: 00.

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 4 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można składać do wtorku. W tym dniu panie z Zespołu Charytatywnego przygotują paczki i rozwiozą je do potrzebujących rodzin.

4. Spowiedź przedświąteczna sobotę w od godz. 14:00 – 15:30, i od 16:00 – 17:30.

Spowiedź w parafii Gromiec: w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;

w parafii Gorzów: w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.12.2018 - 16.12.2018

1. 2 NIEDZIELA ADWENTU

Oczekiwanie wiąże się z tęsknotą, a także z nadzieją. Bóg jest „już teraz” – we Mszy świętej, na którą przychodzimy, w sakramentach, które przyjmujemy, w świecie, w którym żyjemy. Eucharystia jest przygotowaniem, jest duchowym pokarmem na dziś i na drogę, na „ już teraz” i na oczekiwanie. Niech pomocą będzie dzisiejsza adoracja.

2. Zapraszam do uczestnictwa we mszach świętych roratnich. W tym tygodniu Roraty: Poniedziałek, środa i piątek o 17:30. We wtorek i czwartek o 6:45, w sobotę o 8:00

Msza św. wieczorna w sobotę o 17: 30 jest już z 3 niedzieli Adwentu.

3. Po mszach można nabyć świece CARITAS oraz opłatki na stół wigilijny u Pań z Zespołu Charytatywnego. W przedsionku kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty dla przygotowania paczek na święta. Paczki można przynosić przychodząc do kościoła na msze św. roratnie lub w przyszłą niedzielę. W dzisiejszą niedzielę składka gospodarcza do kopert. Jak na pewno zostało zauważone – została wyzłocona aureola w wizerunku św. Jana Pawła II oraz wyzłocone aureole u pozostałych świętych. Koszt postawienia rusztowania wyniósł 2500 zł., wyzłocenie 1500 zł. Wcześniej zostało odnowione drugie tabernakulum – koszt 3000 zł. Wywóz śmieci z cmentarza w okresie listopada wyniósł 9500 zł. Składka z mszy Barbórkowej wyniosła 951 zł. Serdecznie dziękuję za ofiarność górnikom i za wszelkie ofiary.

4. Dziękuję za troskę o świątynię mieszkańcom ul. Kolista nr 1- 30.

W sobotę na godz. 9: 00 proszę mieszkańców ul. Kolista nr 31 do końca.

5. Informuję już, że spowiedź świąteczna będzie w parafii:

  • Gromiec w piątek 21 grudnia od 16:00 – 18:00;
  • Gorzów w sobotę 22 grudnia od 9:00 – 12:00;
  • Bobrek w sobotę 22 grudnia od 14:00 – 17:30.
Więcej…
 
Nasz Dom - listopad 2018

Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!
Kliknij, aby przeglądać!