Drodzy parafianie!

Jutro, w czwartek, mija 15 rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Dziś, w czasie tak trudnym dla każdego z nas, potrzebujemy siebie nawzajem. By trwać i nie tracić nadziei. Proszę, odpowiadając na prośbę kard. Stanisław Dziwisza, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa. Zapraszam do modlitewnej jedności jutro – 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Do modlitewnej wspólnoty różańcowej o godz. 20. 30, proszę o duchową łączność o godz. 21.37 odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego oraz zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach i odmówienie aktu zawierzenia:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

W duchowej jedności ks. Proboszcz Józef Sowa

 
Obrzędy Wielkiego Tygodnia do wykorzystania w domu
Modlitwa w rodzinie w Wielki Czwartek -
pobierz >>
Modlitwa w rodzinie w Wielki Piątek -
pobierz >>
Wielka Sobota - Modlitwa Wielkanocna w rodzinie -
pobierz >>
 
KARD. STANISŁAW DZIWISZ APELUJE O MODLITWĘ W 15. ROCZNICĘ PRZEJŚCIA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA

Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie, w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób podziękować za dar jego życia i świętości. On wiedział o tym, że odchodzi otoczony wielką rodziną, jak ojciec wśród kochających dzieci.

Więcej…
 
LIST ZE WSKAZANIAMI DUSZPASTERSKIMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA OSTATNI ETAP WIELKIEGO POSTU

Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w ludzkich sercach, towarzyszy walka z pandemią na wielu odcinkach życia. Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu - pisze abp Marek Jędraszewski w Liście ze wskazaniami duszpasterskimi na ostatni etap Wielkiego Postu.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Więcej…
 
Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Więcej…
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.03.2020 - 05.04.2020

1. 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kościół modli się dziś, prosząc Boga, aby przeprowadził nas z królestwa ciemności do nowego życia wiary, nadziei i miłości, byśmy żyjąc z Chrystusem, mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.

2. W związku z epidemią, jak słyszeliśmy w komunikatach medialnych, ograniczone jest uczestnictwo we Mszy św. do pięciu osób, obowiązuje to do 12.04. Niech najwyżej przyjdzie na Mszę osoba, która zamówiła intencję mszalną. Wykorzystajmy TV, radio, Internet , aby w ten sposób uczestniczyć we Mszach św. czy nabożeństwach i głoszonych tam konferencji itp., jak również modlitwę rodzinną czy indywidualną zwłaszcza o godz. 20.30 różaniec święty o ustanie epidemii. W związku z tym w parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.  Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Pamiętajmy aby komunię świętą przyjmować w tym czasie na rękę. Jeśli ktoś czuje lęk, niech przyjmie Ją w sposób duchowy i wyrazi to szczególnym aktem wiary, miłości i pragnienia wobec Chrystusa ukrytego pod Najświętszymi postaciami Chleba i Wina. Co wyraża modlitwa, którą uczyłem dzieci dwa lata temu przed I Komunią św. Akt Komunii Duchowej:

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością i pobożnością,
z jaką Cię przyjęła Twoja Najświętsza Matka.
Z duchem i żarliwością świętych.
Amen.”

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>