Aktualne ogłoszenia zespołu redakcyjnego Nasz Dom
Informacje

Informacja dla redakcji gazetki Nasz Dom


Kolejny numer gazety "Nasz dom" planujemy przygotować na 6 wrzesień 2020

Spotkanie Redakcji planowane jest na 6.09.2020 r. na plebanii w Gromcu o godz.18.30.


Prosimy o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru najpóźniej do 24 sierpnia.