OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.05.2021 - 16.05.2021

1. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dar odkupienia jest całkowicie darmowy. Boża miłość wobec nas jest pierwsza i zaofiarowania bez jakichkolwiek naszych uprzednich zasług. Chrzest, który otrzymaliśmy w niemowlęctwie, a który traktujemy jako coś oczywistego, jest znakiem Bożej łaski udzielonej nam darmo, jak również Eucharystia, w której uczestniczymy, też jest darem miłości Boga dla nas.

2. W poniedziałek, wtorek środę modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

3. Nabożeństwa majowe w tygodniu po mszy św. o 17: 00,a po nim Msza św. z godz. 17: 30, a w niedziele majówka o 16: 00. Postarajmy się również przy zachowaniu bezpieczeństwa odśpiewywać majówki przy kapliczkach czy też wspólnie w rodzinie.

4. W związku ze stanem epidemii obowiązują nadzwyczajne zarządzenia rangi państwowej i właściwych władz kościelnych. Pamiętajmy o maseczkach na ustach i nosie, dezynfekcji i odległości między sobą 1,5 m jeśli się nie mieszka w jednym domu. Ilość wiernych w naszym kościele wynosi 46 osób. Komunię prosimy przyjmować jeśli to możliwe na rękę.

5. Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowych za troskę o kościół i otoczenie i w sobotę prosimy na 9: 00 mieszkańców ul. Lipowej nr 52 - 80. Dzisiejsza składka na cele gospodarcze w parafii. Dziękujemy.

6. Prasy katolicka – polecamy: GOŚĆ NIEDZIELNY; MAŁY GOŚĆ - dla dzieci szkolnych, nowy numer STAŚ – a dla przedszkolaków.

7. Łask i zdrowia solenizantom tygodnia i pozostałym mieszkańcom I dzieciom w ważnym momencie ich życiu. Szczęść Boże.