Aktualne ogłoszenia zespołu redakcyjnego Nasz Dom
Informacje

Informacja dla redakcji gazetki Nasz Dom


Kolejny numer gazety "Nasz dom" planujemy przygotować na 20 czerwca.

Spotkania Redakcji w czasie pandemii nie odbywają się.


Prosimy o nadsyłanie materiałów do kolejnego numeru najpóźniej do 13 czerwca.