Podziękowanie
środa, 30 grudnia 2009 18:33

W imieniu Zespołu Charytatywnego pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii. Dziękujemy za przyniesioną żywność, za kupione opłatki i świece wigilijne, z których częściowy dochód został przeznaczony na zakup żywności owoców i słodyczy. Sporządzono 14 paczek, w tym 1 dla rodziny z sąsiedniej parafii. Wiemy, że dzisiaj nikomu nie żyje się łatwo, ale są wśród nas rodziny, które wskutek różnych nieszczęśliwych zdarzeń losowych znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i często są bezradne wobec choroby, samotności i innych problemów.

 

Jest to pomoc okazjonalna i symboliczna, ale jest wyrazem pamięci, serca i chrześcijańskiej solidarności. Uśmiech dzieci, łzy wzruszenia w oczach osób starszych i płynące z serca życzenia zdrowie i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku dla wszystkich, którzy okazali pomoc niech będą podziękowaniem od tych rodzin.

Pragniemy również nadmienić, że z Państwa ofiar organizujemy coroczne paczki wielkanocne, przyjęcie z okazji „Dnia Chorego” dla osób chorych i starszych oraz przyjmujemy w naszej parafii pielgrzymów.

ks. Proboszcz i Zespół Charytatywny