Członkowie Rady Parafialnej w Bobrku

1. Marek Idzik
2. Damian Szostek
3. Sylwia Odój
4. Elżbieta Szostek
5. Zdzisław Sitek
6. Aleksandra Stachura
7. Halina Kojdecka
8. Jola Nowak
9. Maria Langwińska
10. Estera Łowczynowska
11. Teresa Handzlik
12. Kamil Gut
13. Justyna Szostek

-------------------------------

14. P. Organistka Joanna Mika
15. P. Kościelny Marek Stachura
16. P. Kościelny Krzysztof Kubek
17. P. Sołtys Helena Szewczyk
18. P. Tomasz Szostek OSP
19. P. Janusz Szostek
20. Krystyna Matyja Zespół Charytatywny