Skład redakcji

ks. proboszcz Józef Sowa (Bobrek)
ks. proboszcz Zdzisław Bury (Gromiec)
ks. proboszcz Stanisław Rapacz (Gorzów)

 

redaktor techniczny : Łukasz Pędziwiatr