Wypominki roczne
WYPOMINKI BOBREK 2023 -2024 CZĘŚĆ 1

W Y P O M I N K I BOBREK 2023 / 2024

 

Godz. 8:15

W 1 i 3 niedzielę miesiąca

W jedną niedzielę część 1 w drugą niedzielę część 2

 

Prośmy Miłosiernego Boga,

Za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

Św. Józefa patrona Kościoła Świętego i dobrej śmierci

i Wszystkich Świętych,

aby łaski szczęścia wiecznego dostąpiły dusze zmarłych

polecanych przez nas

w tej modlitwie

 

Z M A R L I :

 

PAPIEŻE

Benedykt XVI

 

BISKUPI KRAKOWSCY:

bp. Julian Groblicki ; bp. Jan Pietraszko; bp. Stanisław Smoleński ;

KAPŁANI:

ks. Cyprian Gdowski; ks. Jan Kanty Ziębiński; ks. Andrzej Rozborski; ks. Stanisław Konikiewicz; ks. Walenty Kassak; ks. Wojciech Lipka; ks. Antoni Kietliński; ks. Tadeusz Kiński; ks. Antoni Kopczyński; ks. Mateusz Solarski; ks. Wojciech Jenczy; ks. Adam Borowiecki;

ks. Wojciech Rybak; ks. Józef Kamski; ks. Bronisław Ataman; ks. Józef Mróz; ks. Ładysław Orzechowski; ks. Stefan Wyszogrodzki;

Kapłani , którzy pracowali w naszej parafii jako wikarzy, kapelanii oraz kapłani pochodzący z naszej parafii:

ks. Wawrzyniec Gut

 

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI I SZARYTKI

FUNDATORZY, BUDOWNICZY I DOBROCZYŃCY NASZEGO KOŚCIOŁA I KAPLIC:

 

Z Rodzin: Ligęzów, Komorowskich, Wielkopolskich, Jabłonowskich, Sułkowskich, Ogińskich, Sapiehów

 

NASI RODZICE, RODZEŃSTWO, KREWNI, SĄSIEDZI,

PRZYJACIELE, KOLEDZY , ZNAJOMI ,

ORAZ WSZYSCY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIERNI ZMARLI :

 

+ Józef Zaczyk, Józefa i Agnieszka żony, i ++ z rodz: Zaczyk, Szafraniec, Kociołek, Żurek, Lipiński, Najborczyk, Lasoń, + Józef Sowa, Karolina ż., Władysław, Jan, i Kazimierz syn, Stanisław Sowa, Stanisława, Antoni i Michał Ruman, Józef Sowa, Maria ż., Staś i Jan syn ++ z rodz. Sowa, Mrowca, Krzak, Kowal, Miętus, + Emilian Sławiec, Halina ż., Danuta i Zygmunt Wawryniuk, i ++ z rodz. Kaczyńskich, Gwardiak, Okrajek, Horzowskich, Waliszewski, Trela, Gałuszka, Likus, + Veronika Jaschik, + Zofia Sądej, Maria Szablińska; Leokadia Soczyńska – Fajkel; + Maria Pałac, Mieczysław m., Mieczysław Szwed i ++ z rodz. Pałac, Szwed;

ORAZ:

Więcej…
 
WYPOMINKI BOBREK 2023 -2024 CZĘŚĆ 2


Godz. 8 : 15

W 2 i 4 niedzielę miesiąca

W jedną niedzielę część 1 w drugą niedzielę część 2

 

 

Prośmy Miłosiernego Boga,

Za przyczyną Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

Św. Józefa patrona Kościoła Świętego i dobrej śmierci

i Wszystkich Świętych,

aby łaski szczęścia wiecznego dostąpiły dusze zmarłych

polecanych przez nas

w tej modlitwie

 

Z M A R L I :

 

PAPIEŻE:

Benedykt XVI

 

 

BISKUPI KRAKOWSCY:

bp. Julian Groblicki ; bp. Jan Pietraszko; bp. Stanisław Smoleński ;

bp. Albin Małysiak; Kard. Stanisław Nagy; Kard. Franciszek Macharski; bp Tadeusz Pieronek;

Kard. Marian Jaworski;

 

KAPŁANI:

ks. Cyprian Gdowski; ks. Jan Kanty Ziębiński; ks. Andrzej Rozborski; ks. Stanisław Konikiewicz;

ks. Walenty Kassak; ks. Wojciech Lipka; ks. Antoni Kietliński; ks. Tadeusz Kiński; ks. Antoni Kopczyński; ks. Mateusz Solarski; ks. Wojciech Jenczy; ks. Adam Borowiecki;

ks. Wojciech Rybak; ks. Józef Kamski; ks. Bronisław Ataman; ks. Józef Mróz; ks. Ładysław Orzechowski; ks. Stefan Wyszogrodzki;

Kapłani, którzy pracowali w naszej parafii jako wikarzy, kapelanii

oraz kapłani pochodzący z naszej parafii:

ks. Wawrzyniec Gut

 

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI I SZARYTKI

FUNDATORZY, BUDOWNICZY I DOBROCZYŃCY NASZEGO KOŚCIOŁA I KAPLIC:

 

Z Rodzin: Ligęzów, Komorowskich, Wielkopolskich, Jabłonowskich, Sułkowskich, Ogińskich, Sapiehów

 

NASI RODZICE, RODZEŃSTWO, KREWNI, SĄSIEDZI,

PRZYJACIELE, KOLEDZY , ZNAJOMI ,

 

ORAZ WSZYSCY ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIERNI ZMARLI :

 

++ Józef Zaczyk, Józefa i Agnieszka żony, i ++ z rodz: Zaczyk, Szafraniec, Kociołek, Żurek, Lipiński, Najborczyk, Lasoń, + Józef Sowa, Karolina ż., Władysław, Jan, i Kazimierz syn, Stanisław Sowa, Stanisława, Antoni i Michał Ruman, Józef Sowa, Maria ż., Staś i Jan syn ++ z rodz. Sowa, Mrowca, Krzak, Kowal, Miętus, + Emilian Sławiec, Halina ż., Danuta i Zygmunt Wawryniuk, i ++ z rodz. Kaczyńskich, Gwardiak, Okrajek, Horzowskich, Waliszewski, Trela, Gałuszka, Likus, + Veronika Jaschik, + Zofia Sądej, Maria Szablińska; Leokadia Soczyńska ; + Maria Pałac, Mieczysław m., Mieczysław Szwed i ++ z rodz. Pałac, Szwed;

ORAZ:

Więcej…